કેવી રીતે કાપી શકાય અને સ્વચ્છ લાઇનો મેળવો (પેઇન્ટર્સ ટેપનો ઉપયોગ કર્યા વિના!)

તમારી દેવદૂતની સંખ્યા શોધો

તમારી દિવાલો પેઇન્ટિંગ એ ઘરના સુધારણાનો પ્રોજેક્ટ છે જેને કોઈપણ હલ કરી શકે છે, અને તેની આટલી મોટી અસર છે! ગ્લાઇડન® પેઇન્ટ તમારા જીવનમાં રંગ ઉમેરવા માટે તેને મનોરંજક અને સરળ બનાવવાના મિશન પર છે. તેઓએ આ ખૂબ જ મદદરૂપ કેવી રીતે વિડિઓ બનાવ્યો છે જેથી તમે તમારા પોતાના પેઇન્ટ પ્રોજેક્ટને પ્રો જેવા શરૂ કરી શકો.ભગવાનની સંખ્યા શું છે?

ટેપનો ઉપયોગ કર્યા વિના કેવી રીતે કાપવું અને સ્વચ્છ ધાર મેળવવી તે જુઓ અને જાણોટેપનો ઉપયોગ કર્યા વિના કેવી રીતે કાપી અને સ્વચ્છ ધાર મેળવવી:

  • એક ખૂણાવાળા બ્રશનો ઉપયોગ કરો.
  • તમારા બ્રશને પેઇન્ટમાં લગભગ અડધો ઇંચ ડૂબાડો.
  • બ્રશની બાજુથી વધારાની પેઇન્ટ સાફ કરો જે દિવાલની વિરુદ્ધ જશે.
  • તમારા બ્રશને ધારથી સહેજ દૂર દિવાલ પર મૂકો અને સાફ લાઇન મેળવવા માટે અંદર આવો.
  • તમે સીધી રેખા મેળવવા માટે પેઇન્ટ શિલ્ડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. Shાલની સ્વચ્છ બાજુ છત અથવા રક્ષણની જરૂર હોય તેવા વિસ્તાર સામે રાખવામાં આવે છે. દરેક થોડા સ્ટ્રોક વચ્ચે પેઇન્ટની ધાર સાફ કરવાનું યાદ રાખો.

પ્રેરિત? રોલિંગ કેવી રીતે મેળવવું તેના પર વધુ ટ્યુટોરિયલ્સ માટે Glidden.com પર જાઓ!

પ્રાયોજિત પોસ્ટ

ક્વાર્ટર્સ ક્યાંય બહાર દેખાતા નથી

ફાળો આપનારશ્રેણી
ભલામણ
આ પણ જુઓ: